سدنانیوز

جذب نخبگان از برنامه‌های مهم امسال
فراری‌دادن مغزها، سرقت نامشروع غربی‌ها
رییس هیات موسس دانشگاه آزاد فراری دادن مغزها را سرقت نامشروع و به ظاهر مشروع غربی‌ها عنوان کرد و گفت: بخشی از بودجه امسال صرف جذب نخبگان خواهد شد.
اعلام جزئیات مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری 96 اعلام
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری 96 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را تشریح کرد.