سدنانیوز

رژیم بحرین ۵ نفر از معترضان را به شهادت رساند
پنج معترض در حمله نیروهای رژیم آل‌خلیفه به هواداران روحانی برجستۀ شیعه در منطقه الدراز به شهادت رسیدند.
آخرین اخبار