سدنانیوز

فرید زکریا:ایران درحال جنگ با تروریست‌ها است
تقریباً همه حملات تروریستی در غرب به عربستان ارتباط دارد
کارشناس آمریکایی می‌گوید: «تقریباً همه حملات تروریستی در غرب، با عربستان سعودی ارتباط داشته و هیچ کدام از آنها ربطی به ایران نداشته است».