سدنانیوز

هنر استقلال مالی مثبت برای جامعه سدنانیوز از بازدید یک نمایشگاه نقاشی خبر می‌دهد

هنر استقلال مالی مثبت برای جامعه

روز‌های پایانی سال با حجم گسترده‌ای از نمایشگاه‌ها و ورکشاپ‌های هنری رو به روست که با بازدید قابل توجهی مواجه شده است.
فرهنگ هم قاسم سلیمانی دارد اما کار به دستش نمی‌دهند دهباشی:

فرهنگ هم قاسم سلیمانی دارد اما کار به دستش نمی‌دهند

مستندساز و پژوهشگر کشورمان گفت: باید جستجو کنیم ببینیم در عرصه فرهنگ قاسم سلیمانی‌های ما چه کسانی هستند؟ البته ما در عرصۀ فرهنگ قاسم سلیمانی داریم؛ منتها مانند قاسم سلیمانی نظامی کار را به دست او نمی‌سپاریم.
روز‌های تلاش و جهاد و شب‌های منبر و تبلیغ گروه تبلیغاتی ۲۰ نفره طلبه‌ها فاطمیه امسالشان را متفاوت گذراندند

روز‌های تلاش و جهاد و شب‌های منبر و تبلیغ

یک گروه جهادی متشکل از چند روحانی سال‌هاست با یک خودرو که هم کتابخانه هست و هم محل استراحتشان به دل مناطق محروم می‌روند؛ صبح‌ها به ساخت‌وساز می‌پردازند و شب‌ها هم به منبر و تبلیغ مشغولند.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه