سدنانیوز

قصه‌های عجیب برای بچه‌های عجیب همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی رونمایی می‌شود؛

قصه‌های عجیب برای بچه‌های عجیب

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از کتاب «قصه‌های عجیب برای بچه‌های عجیب» رونمایی می‌شود.
رونمایی از کتاب «چهلم» اهداف اصلی حضور در نمایشگاه کتاب اتریش عنوان شد؛

رونمایی از کتاب «چهلم»

رونمای از کتاب «چهلم» مجموعه عکس‌های پیاده‌روی اربعین از عکاسان کشور از جمله برنامه‌های حضور ایران در نمایشگاه کتاب اتریش است.
آخرین اخبار