سدنانیوز

نقش وزارتخانه‌های نفت، بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست در حل معضل آلودگی هوای پایتخت عضو شورای شهر تهران مطرح کرد:

نقش وزارتخانه‌های نفت، بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست در حل معضل آلودگی هوای پایتخت

عضو شورای شهر تهران گفت: بابت این موضوع در وزارت خانه هایی نظیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بودجه تصویب و تخصیص داده شده و نبود مدیریت یکپارچه عامل اصلی دوباره کاری‌ها و خنثی شدن عملکرد دستگاه‌های مرتبط بوده است.
شهرداری تهران به تنهایی نمی‌تواند برای حل معضل آلودگی شهر تهران اقدام کند رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری شورای شهر:

شهرداری تهران به تنهایی نمی‌تواند برای حل معضل آلودگی شهر تهران اقدام کند

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری شورای شهر تهران، ری، تجریش گفت: شهرداری تهران می‌تواند در ازبین بردن آلودگی هوا به دولت کمک کند، زیرا برخی از عوامل بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی است و شهرداری تهران نمی‌تواند کاری انجام بدهد.
آخرین اخبار