سدنانیوز

قالیباف در ۷ ماه نخست انتصابش چه کرد؟! مقایسه عملکرد دو شهردار در مدت انتصاب هفت ماه نخست

قالیباف در ۷ ماه نخست انتصابش چه کرد؟!

بررسی عملکرد ۷ ماهه اول دو شهردار می‌تواند نشان دهد تهران در چه نقطه‌ای قرار گرفته و هر کدام از شهرداران چه اولویت‌های برای توسعه شهر داشته و یا خواهند داشت.
چرا شورای شهر بیماری نجفی را انکار می‌کند؟ چمران:

چرا شورای شهر بیماری نجفی را انکار می‌کند؟

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت : آیا بیماری و عدم سلامت جسمی ایشان که به قول آقای نجفی که سه پزشک از ایشان کار نکردن و کناره‌گیری از کار را خواسته‌اند چگونه می‌توان به مسائلی نسبت داد که به هیچ وجهی با استعفای شهردار تهران ارتباطی ندارد! چرا شورای شهر بیماری نجفی را انکار می‌کند؟
استعفای نجفی رد شد

استعفای نجفی رد شد

در جلسه علنی امروز شورای شهر، استعفای محمد علی نجفی از شهرداری تهران پذیرفته نشد.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه