سدنانیوز

لایحه بودجه شهرداری تهران به مرحله پایانی رسید
با تصویب اعضای شورای شهر تهران، لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران بررسی و در نهایت با رقم ۱۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و این مصوبه برای تایید به فرمانداری تهران ارسال خواهد شد.
جزئیات جدید نحوه صدور آرم طرح ترافیک به خبرنگاران
هاشمی رفسنجانی تشریح کرد
رئیس شورای شهر تهران در خصوص جزئیات جدید نحوه صدور آرم طرح ترافیک به خبرنگاران توضیح داد.
استعفای مسجد جامعی از شورایاری‌ها
میلانی:
عضو شورای شهر تهران در خصوص استعفای مسجدجامعی از ریاست شورایاری‌ها گفت: این موضوع را بنده هم شنیده‌ام و منتظر نظر هاشمی به عنوان ریاست شورای شهر هستیم.
سیاه‌نمایی از دیگران اعتماد مردم را از شما سلب می‌کند
شاکری مطرح کرد
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: یقینا با سم پاشی و سیاه نمایی نمی‌توان منجر به جلب یا افزایش اعتماد و خواستار مشارکت مردم شد از این رو درسلب اعتماد مردمی و زیر سوال بردن خدمات انجام شده به معنای سلب اعتماد مردم وعدم مشارکت آن‌ها با شما نیز خواهد بود.
ورود روزانه ۳۰۰ تن گوشت سفید به تهران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خبر داد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به ورود روزانه ۳۰۰ تن گوشت سفید به تهران، افزود: باید در داخل استان توان تولید نیاز مصرفی گوشت سفید را داشته باشیم.
لایحه بودجه شهرداری تهران تصویب شد
در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران لایحه بودجه ۱۷ هزار و ۴۲۹ میلیاردتومانی شهرداری تهران در سال ۹۷ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
بازار داغ اختلافات شورای شهر و شهرداری تهران!
در صحن شورای شهر تهران اتفاق افتاد
در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر بررسی لایحه درآمد شهرداری تهران از طریق فروش اموال موجب توهین عضو شورا به نماینده شهردار شد.
نامه هاشمی به جهانگیری در پی قلع و قمع بودجه مترو
رئیس شورای شهر تهران گفت: نامه‌ای که برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور نوشته ایم در خصوص تأمین واگن‌های مترو است.
قیمت ورود به محدوده طرح ترافیک جدید چقدر است؟
رئیس شورای شهر تهران گفت: قیمت ورود به محدوده طرح ترافیک از ۱۳ تا ۴۰ هزار تومان خواهد بود
شرایط جدید طرح ترافیک رایگان برای جانبازان
شورای شهر تهران تصویب کرد
شورایی‌ها جزئیات ارائه طرح ترافیک در سال ۹۷ را بررسی کردند. در این طرح مقرر شد جانبازانی که دارای پلاک ویلچر می‌توانند مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را به طور رایگان دریافت کنند.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه