سدنانیوز

پاسخ نجفی به برخی شایعات در هفته‌های اخیر
نجفی شهردار تهران در کانال تلگرامش به شایعات هفته‌های اخیر واکنش نشان داد.
هیچ استخدام جدیدی در شهرداری تهران صورت نگرفته است
امانی:
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری شورای شهرداری تهران گفت: تعدادی از کارکنان با سابقه در شهرداری تهران از بخش عمرانی به بخش نیروی انسانی منتقل شدند و هیچ استخدام جدیدی در کار نبوده است.
۲۰ هزار یا ۶۰ هزار میلیارد تومان؛ بدهی واقعی شهرداری تهران چقدر است؟
سدنا گزارش می‌دهد
یک نفر می‌گوید بدهی شهرداری تهران ۶۰ هزار میلیارد تومان است و دیگری می‌گوید شهرداری ۳۵ هزار میلیارد بدهی دارد، اما این حرف‌ها را نباید از بیرون بشنویم.