سدنانیوز

دانلود

حال خوب با «خبر خوب»

هیچ‌کس نمی‌گوید خبر بد یا ناراحت‌کننده وجود ندارد یا نباید گفته شود اما در میان انبوه خبرهای خوب و بد می‌توان اخباری را یافت که حال آدم را خوب کند و امید را در جامعه افزایش دهد.