سدنانیوز

ایران؛ قربانی ترور

ترور یا قتل سیاسی نوعی قتل عمدی شخصی مهم است که با هدف کیفر و یا با اهداف سیاسی انجام می‌گیرد. فرد کشته شده دارای مقام یا شهرت یا علایق سیاسی بوده یا به دلیل اهانت به یک مرام عقیدتی مانند یک مذهب مورد...