سدنانیوز

درباره ما
«سدنا نیوز» پایگاه اجتماعی مطالبات مردمی است. مطالبات و خواسته‌هایی که از دل مردم جامعه برمی‌آید و مسائل و مشکلاتی را که مردم، سالیان سال است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند را از مسئولان پیگیری و مطالبه می‌نماید.

رسالت دیگر سدنا، آگاهی بخشی نسبت به جریان‌هایی است که سعی در تخریب نظام، تضعیف گفتمان انقلاب و چشم‌پوشی بر دغدغه‌ها و مسائل مردم ایران دارند.

سدنا پایگاهی مستقل، با جوانانی مستقل است و وامدار هیچ گروه و فرقه و حزبی نیست و امید است تا به مدد الهی بتواند در مسیر خواست مطالبات مردمی حرکت و اثرگذار باشد.

لطفاً با معرفی سدنا به دوستانتان، آنها را در تماشای پرونده‌های تصویری جدید شریک کنید.

مطالباتی که حق همه مردم ایران است. ما بر این باوریم که ایران، فقط تهران نیست و تمام کسانی که در سراسر ایران، حتی در دور افتاده‌ترین روستاهای کشور زندگی می‌کنند، حقی برابر با پایتخت‌نشینان دارند و باید صدای آنها به گوش مسئولین اجرایی برسد.

به‌واسطه همراهی شما بر آنیم که حتی کوچک‌ترین اتفاقات را در سراسر کشور رصد کرده و آن را به گوش مسئولین اجرایی کشور برسانیم.

سدنا نیوز پایگاه مطالبات مردمی
اخـبار بـرگزیـده
ادامه