سدنانیوز

#توئیت_برتر/ تهران چقدر بی خانمان دارد؟!

#توئیت_برتر/ تهران چقدر بی خانمان دارد؟!

یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار مطلبی میزان بی سرپناهی و کارتن خواب های پایتخت ایران را با چند پایتخت مهم دنیا مقایسه کرده است که این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه