سدنانیوز

فوتبال بدون شهریار سدنا گزارش می دهد:

فوتبال بدون شهریار

15 ماه از دوری علی دایی از فوتبال می‌گذرد و او به ما می‌گوید برنامه‌ای برای بازگشت به فوتبال ندارد
نباید تماشاگران محروم شوند مهدی تاج :

نباید تماشاگران محروم شوند

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در حوزه فوتبال چیزی به نام تهدید نداریم و کار به تنهایی از این مسیر درست نمی‌شود.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه